MASTERPLAN / DARK SKY THY

Dark Sky Thy


Det røde område er forhåndsgodkendt som Dark Sky Park af International Dark Sky Association i USA. 

Projektbeskrivelse Dark Sky Thy 

____________________________________________________________
 
Find flere videnskabelige artikler på IDA's hjemmeside.
_____________________________________________________________
 
DARK SKY PARK THY - et projekt støttet af Gudrun & Palle Mørchs Mindefond
Området Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand er hjemsted for noget af Danmarks allerdybeste nattemørke. I dette enestående stedbundne potentiale ligger der udviklingsmuligheder for turisme og erhverv - i bæredygtig pagt med naturen.
Hawboernes Forening i Lildstrand, der er tovholder på projektet, har i 2020 opnået IDA's forhåndsgodkendelse af arealet, jf. illustration/ projektoplæg ovenfor.
(I en Dark Sky Park skal der være belysning, så det er ikke tilstrækkeligt blot at udpege på et ubeboet, mørkt område.)
I 2021/2022 har vi foretaget de nødvendige målinger af nattemørkets dybde og opnået fuldt tilfredsstillende resultater med henblik på ansøgning om certificering. 
 
Ansøgningsprocessen befinder sig nu et sted mellem STEP 1 og STEP 2 i Phase II: Formal application. Hawboerne arbejder på at indsende ansøgning til IDA om endelig certificering i første kvartal 2023.
 
Om lysforurening og certificering som Dark Sky Thy
I Danmarks større byer vil du i vinterhalvåret kunne se 20-30 klare stjerner på en skyfri aften.
Besøger du derimod et af landets allermørkeste steder, Lildstrand-Bulbjerg-Troldsting, vil du kunne se 2.000-3.000 stjerner. På den mørke nattehimmel vil du også kunne se satellitter og den Internationale Rumstation (ISS) bevæge sig over himlen.
KORTET kan du se, at Bulbjerg-området er et af Danmarks absolut mørkeste.

Dark Sky-certificering er naturbeskyttelse og energibesparelse
Menneskeskabt lys som gadelamper, oplyste parkeringspladser og stadioner skaber lysforurening, som ændrer naturens naturlige lysniveau og påvirker visse dyr og plantearter negativt.

Lysforurening er en af de mest gennemgribende former for miljøændringer. Mere end 80 procent af verdens befolkning og mere end 99 procent af den europæiske befolkning lever under lysforurenet himmel. Også det meste af Danmark er lysforurenet. Derfor er områder med dybt nattemørke som ved Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand en sjældenhed på verdensplan.

International Dark Sky Association, IDA, er en non-profit organisation, som arbejder for at beskytte og bevare nattemørket og som certificerer dark sky parks efter en forudgående proces, som omfatter lysmålinger, borgermøder, udarbejdelse af ansøgning mm. 

I august 2022 var der 120 certificerede dark sky parks på verdensplan, heraf 20 i Europa, én i Danmark/Norden: Møn/Nyord.

Vil du vide mere, så skriv til os via "Kontakt".

Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159