MASTERPLAN / HAWBOERNES HUS - VERSION 2.0

HAWBOERNES HUS - VERSION 2.0

 

 
Styregruppen: Hawboernes Forenings bestyrelse: Tove Græsbøl Eriksen, Lene Amtoft Thomsen, Karin Rheinlænder, Hanne Marie Kværndrup, Birthe Lundgaard, Mona Kloster og Mette Kristensen.
 
Projektgruppen: Mette Kristensen (fundraiser/koordinator) og Niels Kristoffer Nielsen (arkitekt). 
 
Hawboernes Hus Version 2.0 er støttet af:
  • Plan- og Landdistriktsstyrelsen aug. 2023: 548.000 kr.
  • NORDEA "Her bor vi-fonden" dec. 2021: 514.360 kr.
    Pressemeddelelse (Nordea 17.12.2021)
  • Sparekassen Klim10.000 kr.
  • LUF 2020 (Landdistrikternes Udviklingsfond) 2020: Støtte: 47.000 kr.
  • LUF 2022: 15.000 kr. 
  • Vanførefonden 20.9.22: 36.000 kr. (tilgængelighedsprojekt)
  • Nordea Fonden 20.1.23: 20.000 kr. (nye møbler i lille sal)
  • Velux Fonden "Aktive ældre" 20.3.23: 15.000 kr. til renovering af gulv i Lille Sal m.m.
 
 
 
 
 
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159