MASTERPLAN / HAWBOERNES HUS - VERSION 2.0

HAWBOERNES HUS - VERSION 2.0

 

 
Styregruppen: Hawboernes Forenings bestyrelse: Tove Græsbøl Eriksen, Lene Amtoft Thomsen, Karin Rheinlænder, Hanne Marie Kværndrup, Birthe Lundgaard, Mona Kloster og Anne-Mette Kristensen.
 
Projektgruppen: Mette Kristensen (fundraiser/koordinator) og Niels Kristoffer Nielsen (arkitekt og projektleder). Niels Kristoffer har udarbejdet projektmateriale, jf. links i højre spalte.  
 
  • NORDEA "Her bor vi-fonden": Støtte 514.360 kr.
    Pressemeddelelse (17.12.2021)

  • Sparekassen Klim: Støtte: 10.000 kr.
  • LUF 2020 (Landdistrikternes Udviklingsfond) 2020: Støtte: 47.000 kr.
  • LUF 2022: Støtte: 15.000 kr. 
  • Vanførefonden 20.9.22: Støtte: 36.000 kr. (tilgængelighedsprojekt)
  • Nordea Fonden "Liv i det lokale" 20.1.23: Støtte: 20.000 kr. (nye møbler i lille sal)
  • Velux Fonden "Aktive ældre" 20.3.23: Støtte 15.000 kr. til materialer til renovering af gulv i Lille Sal, renovering og ophæng af lanterner mm.
I proces 2. halvår 2023 : Nordea Kulturhuspuljen og Landdistriktspuljen
 
 
 
 
 
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159