MASTERPLAN

I menuen t.v. kan du bl.a. logge dig ind på Masterplanen for Lildstrand, nu i version 4, april 2020.


  

Hovedprojektet i Masterplan for Lildstrand er udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg. Det projekt har udviklingsgruppen under Hawboernes Forening arbejdet med siden maj 2017. Den foreslåede udvidelse er på 59 km2 og er uden fortilfælde i dansk nationalparkregi. Derfor tager ting tid, men vi håber/har en forventning om, at vi er med i den nationlparkplan, som vil gælde fra 2022.
 
I vores Masterplan finder du strategi og udviklingstiltag for Lildstrand beskrevet - samt info om, hvem der tager sig af hvad i forhold til fonde, kommune og øvrige myndigheder under paraplyen Hawboernes Forening.  
 
 
 
AKTIVITETSLOG for UDVIKLINGSGRUPPEN under Hawboernes Forening
 
Vi arbejder overordnet med, jf. Masterplan Lildstrand:
  • udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg
  • etablering af madpakkehus på landingspladsen
  • etablering af kystterrasser på landingspladsen
  • naturgenopretning af Lild Strandkær
  • historieformidling i samarbejde med Museum Thy
  • etablering af rekreativ kystsikring ved landingsplads og ved p-plads på Sandnæshagevej
Hertil kommer andre opgaver af fælles interesse for lokalområdet såsom skiltning, trafiksikkerhed, byfornyelse og dialog med Naturstyrelsen.
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159