MASTERPLAN / DARK SKY PARK BULBJERG

Dark Sky Park Bulbjerg


DARK SKY PARK BULBJERG
Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand har noget af Danmarks allerdybeste nattemørke. 
Hensigten med at få det lokale nattemørke certificeret er dels at få flere børn og voksne ud at opleve nattehimlen, dels at formidle viden om nattemørkets betydning for natur og mennesker og således påvirke til bæredygtig adfærd.
 
I en Dark Sky Park skal der ikke bare være mørkt. Der skal også være beboelse og belysning. Derfor er området Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand velegnet.
 
Certificering som Dark Sky Park Bulbjerg forventes opnået i løbet af 2023.
Den omfattende ansøgningsproces gennemføres af en frivillig arbejdsgruppe under Hawboernes Forening i god dialog med IDA, Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og Destination Nordvestkysten. 
 
International Dark Sky Association, IDA, er en non-profit organisation, som arbejder for at sætte fokus på den stadigt voksende lysforurenings skadelige virkninger på natur, mennesker, miljø og klima og påpege nødvendigheden af at beskytte nattemørket. 

I januar 2023 er der ca. 125 certificerede dark sky parker på verdensplan, heraf 20 i Europa, én i Danmark/Norden: Møn/Nyord. Mandø, Anholt og Samsø er sammen med Bulbjerg godt på vej som nye danske certificerede Dark Sky-parker.
 
Om lysforurening og certificeret Dark Sky Park Bulbjerg
I Danmarks større byer vil du i vinterhalvåret kunne se 20-30 klare stjerner på en skyfri aften. Besøger du derimod et af landets allermørkeste steder som Lildstrand-Bulbjerg-Troldsting, vil du kunne se 2.-3.000 stjerner. Du vil også kunne se satellitter - og den Internationale Rumstation (ISS) - bevæge sig over den mørke nattehimmel. 
Se KORT over områder med lys og mørke. 

Dark Sky-certificering handler om naturbeskyttelse og ressourcebevidsthed
Uhensigtsmæssig og unødvendig brug af lys skaber lysforurening, som ændrer naturens naturlige lysniveau og påvirker visse dyr og plantearter negativt.

Lysforurening er en af de mest gennemgribende former for miljøændringer. Mere end 80 procent af verdens befolkning og mere end 99 procent af den europæiske befolkning lever under lysforurenet himmel. Også det meste af Danmark er lysforurenet. Derfor er dybt nattemørke som det ved Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand værd at fremhæve og beskytte.

Fra Dark Sky Park Thy til Dark Sky Park Bulbjerg
Arbejdstitlen er i december 2022 ændret fra Thy til Bulbjerg efter aftale med IDA, idet der fra IDA's side var ønske om at gøre titlen mere stedsspecifik.

SUPPLERENDE INFO:
FINANSIERING:
Gudrun & Palle Mørchs Mindefond, Aalborg, kr. 31.500. Legatet er gået til indkøb af SQM-måleudstyr, konsulentbistand og diverse udgifter ifm. den fire år lange ansøgningsproces.
Thisted Kommune har bevilget 17.000 kr. til arbejdsløn samt 20.000 kr. til udskiftning af armaturer i gadebelysning i Lildstrand.
LUF, Thisted Kommune, 44.000 kr. har bevilget 44.000 kr. til  nye armaturer.
Feriepartner Jammerbugt har givet 25.000 kr. til nye armaturer.
Nordea Fonden støtter dark sky-skiltning i Lildstrand med 20.000 kr.

Alt arbejde med fondsansøgning, lysmålinger, netværk med DTU, Aarhus Universitet m.fl. udarbejdelse af samarbejdsaftale og IDA-ansøgning er udført som frivilligt ulønnet arbejde.
IDA-certificering som Dark Sky Park Bulbjerg vil ikke medføre årlige driftsudgifter for Thisted Kommune.
______________________________
 
CERTIFICERINGSPROCES:
LETTERS OF SUPPORT
_______________________________
 
SPØRGSMÅL/KOMMENTARER
til Dark Sky Park-gruppe Bulbjerg:

Skriv til os via KONTAKT
Birte Sivebæk
Chris Krogh
Birthe Lundgaard
Lars Lundgaard
Susanne Fossgreen
Katharina Fossgreen
Bjarne Sørensen IDA-medlem og IDA Advocate
Anne-Mette Kristensen IDA-medlem og IDA Advocate
 
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159