MASTERPLAN / DARK SKY PARK BULBJERG

Dark Sky Park Bulbjerg


DARK SKY PARK BULBJERG
Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand har noget af Danmarks allerdybeste nattemørke. 
Hensigten med at få det lokale nattemørke certificeret er dels at få flere børn og voksne ud at opleve nattehimlen, dels at formidle viden om nattemørkets betydning for natur og mennesker og således påvirke til bæredygtig adfærd.
 
I en Dark Sky Park skal der ikke bare være mørkt. Der skal også være beboelse og belysning. Derfor er området Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand velegnet.
 
Certificering som Dark Sky Park Bulbjerg forventes opnået i november 2023.
Den omfattende ansøgningsproces gennemføres af en frivillig arbejdsgruppe under Hawboernes Forening i god dialog med DarkSky, Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune og Destination Nordvestkysten. 
 
DarkSky er en non-profit organisation, som arbejder for at sætte fokus på den stadigt voksende lysforurenings skadelige virkninger på natur, mennesker, miljø og klima og påpege nødvendigheden af at beskytte nattemørket. 

I januar 2023 er der ca. 125 certificerede dark sky parker på verdensplan, heraf 20 i Europa, én i Danmark/Norden: Møn/Nyord. Mandø, Anholt og Samsø er sammen med Bulbjerg godt på vej som nye danske certificerede Dark Sky-parker.
 
Om lysforurening og certificeret Dark Sky Park Bulbjerg
I Danmarks større byer vil du i vinterhalvåret kunne se 20-30 klare stjerner på en skyfri aften. Besøger du derimod et af landets allermørkeste steder som Lildstrand-Bulbjerg-Troldsting, vil du kunne se 2.-3.000 stjerner. Du vil også kunne se satellitter - og den Internationale Rumstation (ISS) - bevæge sig over den mørke nattehimmel. 
Se KORT over områder med lys og mørke. 

Dark Sky-certificering handler om naturbeskyttelse og ressourcebevidsthed
Uhensigtsmæssig og unødvendig brug af lys skaber lysforurening, som ændrer naturens naturlige lysniveau og påvirker visse dyr og plantearter negativt.

Lysforurening er en af de mest gennemgribende former for miljøændringer. Mere end 80 procent af verdens befolkning og mere end 99 procent af den europæiske befolkning lever under lysforurenet himmel. Også det meste af Danmark er lysforurenet. Derfor er dybt nattemørke som det ved Bulbjerg-Troldsting-Lildstrand værd at fremhæve og beskytte.

Fra Dark Sky Park Thy til Dark Sky Park Bulbjerg
Arbejdstitlen er i december 2022 ændret fra Thy til Bulbjerg efter aftale med DarkSky, idet de ønskede et mere stedsspecifikt navn.

SUPPLERENDE INFO:
FINANSIERING:
Gudrun & Palle Mørchs Mindefond, Aalborg
Nordea Fonden
Støtte til tilpasning af kommunal gadebelysning:
Feriepartner Jammerbugt
Landdistrikternes Udviklingsfond, LUF

Alt arbejde med fondsansøgninger, lysmålinger, netværk med DTU, Aarhus Universitet m.fl. udarbejdelse af samarbejdsaftale med Naturstyrelsen Thy og ansøgning til non-profit organisationen DarkSky i USA er udført som frivilligt ulønnet arbejde i regi af Hawboernes Forening.

DarkSky Bulbjerg-gruppen september 2023:
Birte Sivebæk
Chris Krogh
Birthe Lundgaard
Lars Lundgaard
Susanne Fossgreen
Katharina Fossgreen
Trine Græsbøl Eriksen
Bjarne Sørensen DarkSky-medlem og Advocate
Anne-Mette Kristensen DarkSky-medlem og Advocate
 
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159