MASTERPLAN / DARK SKY PARK BULBJERG

Dark Sky Park Bulbjerg


DARK SKY PARK BULBJERG 
Et af de allermørkeste områder i Danmark er Bulbjerg-Troldsting-Lild Strand.
Medio december 2023 certificeres området som dark sky park af DarkSky International i USA. Der findes dermed 119 certificerede dark sky parker i verden, heraf 22 i Europa og to i Danmark/Norden: Møn-Nyord og Bulbjerg.
 
I det dybe nattemørke i Dark Sky Park Bulbjerg oplever du galaksen Mælkevejen i al sin pragt med dens mere end 300 milliarder stjerner og et funklende himmelhvælv med planeter og den nordlige halvkugles mange flotte og klassiske stjernebilleder. Hav, himmel, klithede, strand og fuglefjeld. I mørket skærpes alle dine sanser, og du får en naturoplevelse, du sent vil glemme - og som du kan dele med dine nærmeste.
 
Dark sky-området strækker sig over 12,5 km2 fra Ellidsbølvej over Troldsting og Bulbjerg til fiskerlejet Lild Strand og videre derfra ud i klitheden mod vest til Flommaens Bakke. 

www.DarkSky.org
DarkSky International er en non-profit organisation, som arbejder for at sætte fokus på den stadigt voksende lysforurenings skadelige virkninger på natur, mennesker, miljø og klima og påpege nødvendigheden af at beskytte nattemørket.
Hensigten med at få det lokale nattemørke certificeret er at få flere børn og voksne ud at opleve nattehimlen og at formidle viden om nattemørkets store betydning for natur og mennesker for dermed at påvirke os til mere bæredygtig adfærd.
I en Dark Sky Park skal der ikke bare være mørkt. Der skal også være beboelse og belysning, så der sættes fokus på hensigtsmæssig belysning og bevidst adfærd. For at opnå certificering er gadebelysningen i Lild Strand blevet tilpasset til miljøvenlig DarkSky-standard med afskærmet, nedadrettet lys i varm farvetone.

Hvad er lysforurening?
Set fra rummet ser Jorden ud til at gløde i mørket. Alligevel er lysforurening fortsat et ukendt begreb for mange, skønt det er et forskningsfelt i hastig udvikling.
Vi bruger lys overalt. Også hvor det ikke er nødvendigt. Byens lys stopper ikke ved bygrænsen, men lyser højt og bredt og skaber lysforurening.
Lysforurening er en gennemgribende form for miljøændring, og den øges hvert år. Mere end 80 % af Jordens befolkning lever under lysforurenet himmel, hvor Mælkevejen ikke er synlig. Vores overdrevne brug af lys om natten påvirker hele biosfæren. Lys og mørke kalibrerer det biologiske ur og opretholder en naturlig døgnrytme for alt liv på Jorden - planter, dyr og mennesker.
 
Gode råd til stjernekiggere
Tag varmt tøj og solide sko/vandrestøvler på.
Medbring kikkert
Medbring evt. liggeunderlag og sovepose
Medbring noget varmt at drikke
Brug 20-30 minutter på at vænne øjnene til
mørket
Brug så lidt lys som muligt. Undgå hvidt lys. Rødt lys ødelægger ikke nattesynet.
SUPPLERENDE INFO:
TAK TIL ØKONOMISK STØTTE FRA:
Gudrun & Palle Mørchs Mindefond
Melsen Fonden
Nordea Fonden
Feriepartner Jammerbugt 
 
Støtte til tilpasning af kommunal gadebelysning:
Feriepartner Jammerbugt
Landdistrikternes Udviklingsfond, LUF (Thisted Kommune)

Alt arbejde med fondsansøgninger, lysmålinger, netværk med DTU, Aarhus Universitet m.fl. udarbejdelse af samarbejdsaftale med Naturstyrelsen Thy og ansøgning til non-profit organisationen DarkSky i USA er udført som frivilligt ulønnet arbejde i regi af Hawboernes Forening, som ejer certifikatet.

Hawboernes Forening, Dark Sky Park Bulbjerg-gruppen:
Lars Lundgaard
Katharina Fossgreen (astrofotografering)
Birte Sivebæk: dark sky guide
Chris Krogh: dark sky guide
Susanne Fossgreen: dark sky guide
Trine Græsbøl Eriksen: dark sky guide
Thorkild Møller: dark sky guide
Bjarne Sørensen: dark sky guide, DarkSky-medlem og Advocate
Anne-Mette Kristensen: dark sky guide, DarkSky-medlem og Advocate
 
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159