MASTERPLAN / NATURSTYRELSEN

NATURSTYRELSEN

Tre grundejere omkring Lild Strandkær har ved egenfinansiering 35.000 kr., Aage V. Jensens Fond 50.000 kr., Nordea Fonden 25.000 kr. og Grundejerforeningen Svenstibakkevej 10.000 kr. forestået naturgenopretning af den indre, privatejede del af Strandkæret (fredet/§3) i september 2020. 
 
Natura 2000-planlægning 2022-2027 - høringssvar
Både indre og ydre Lild Strandkær er truet af tilgroning, formentlig især på grund af næringsstoftilførsel fra kvæg, som går rundt i strandkæret i sommerhalvåret.
Se høringssvar x 4 til Natura 2000-planlægning 2022-2027 i højre spalte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159