MASTERPLAN / NATURSTYRELSEN

NATURSTYRELSEN

Udviklingsgruppen er i dialog med Naturstyrelsen Thy om naturgenopretning af Lild Strandkær og forbedring af publikumsfaciliteter som borde, bænke og klaplåger i lokalområdet.

Lild Strandkær

Der er i 2018 opsat klaplåger tre steder ved strandkæret, så området er blevet lettere tilgængeligt.
 
I 2019 er der opstillet bord og bænke ved p-pladsen ved Madsbøl Rende
 
T.v.: Bord og bænke opstillet ved Madsbøl Rende
T.h.: En ud af de tre klaplåger, som er opsat ved Lild Strandkær

 
Driftsplan NST Thy
En driftsplan gælder i 15 år med en revision eller to undervejs. Inden driftsplanen træder i kraft, er der mulighed for at indgive høringssvar til planen.
 
Høringssvar nr. 17 til Naturstyrelsens høringsnotat er fra Lildstrand. Heri indgår forslag til omlægning af delstrækning af Cykelrute 1 fra Lildstrand til Hjardemål Klit, så ruten får et mere naturskønt og langt mere trafiksikkert forløb. Forslaget er videregivet til det tværkommunale projekt "Kystsporet". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besvær med at åbne filer: Benyt Google Chrome!
 
*****

 
Naturstyrelsen tilbyder FRI TELTNING, jf. regler og kort:
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159