MASTERPLAN / NATURSTYRELSEN

NATURSTYRELSEN

Tre grundejere omkring Lild Strandkær har ved egenfinansiering 35.000 kr., Aage V. Jensens Fond 50.000 kr., Nordea Fonden 25.000 kr. og Grundejerforeningen Svenstibakkevej 10.000 kr. forestået naturgenopretning af den indre, privatejede del af Strandkæret (fredet/§3) i september 2020. 
 
Natura 2000-planlægning 2022-2027 - høringssvar
Både indre og ydre Lild Strandkær er truet af tilgroning, formentlig især på grund af næringsstoftilførsel fra kvæg, som går rundt i strandkæret i sommerhalvåret.
Se høringssvar x 4 til Natura 2000-planlægning 2022-2027 i højre spalte.

 
Driftsplan NST Thy 2018-2033 - høringssvar
En driftsplan gælder i 15 år med en revision eller to undervejs.
Inden driftsplanen træder i kraft, er der mulighed for at indgive høringssvar til planen.
 
Høringssvar nr. 17 til Naturstyrelsens høringsnotat blev indgivet fra Lildstrand i 2018:
  • Forslag om supplerende rute til delstrækning af Cykelrute 1 fra Lildstrand til Hjardemål Klit. Forslaget indgik i det tværkommunale projekt "Kystsporet", som blev indviet efterår 2021.
  • Forslag om opstilling af bord-/bænksæt ved Madsbøl Rende blev taget til følge.
  • Forslag om etablering af tre klaplåger i indhegningen omkring Lild Strandkær blev taget til følge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159