MASTERPLAN / MUSEUM THY

MUSEUM THY

Lild Strand i mands minde, udgivet dec. 2020 
 
Lildstrand indledte i marts 2019 et samarbejde med Museum Thy om formidling af den lokale historie. 
 
Museet udpegede museumsinspektør Charlotte Boje Andersen til at forestå "projekt Lildstrand". Antropolog og historiker Christina G. Madsbøll fra Museum Thy har som et led i formidlingsarbejdet afholdt fortælleværksteder og haft arbejdsplads i Hawboernes Hus om tirsdagen fra maj til november 2019. Indsamlingen af erindringsmaterialet på fortælleværkstederne har resulteret i en bogudgivelse "Lild Strand i mands minde" december 2020.
 
Foruden bogudgivelsen har Museum Thy lavet nye formidlingstavler til minimuseum og spilhus og afholdt velbesøgte guidede byvandringer i Lildstrand. Formidlingsarbejdet fortsætter i 2022, evt. også med et mindre ”forskningsprojekt” om maleren Emil Nolde og  dennes tid i Lildstrand. 
  • Læs mere om alle tiltag vedr. historieformidling i MASTERPLAN LILDSTRAND
  • Indslag i TV MidtVest juli 2019 om historieformidling og Lildstrands grundlæggelse: HER
  • Lokalhistoriske LINKS
  • Fotos fra historisk BYVANDRING i Lildstrand 

 
 
 
 
 
 
Det første fortælleværksted, "Mands Minde", blev afholdt den 24. april i Hawboernes Hus. Fremmødet var stort. Omkring 25 fortællelystne deltagere mødte frem fra Hirtshals, Hanstholm og lokalområdet.  
  
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159