MASTERPLAN / MUSEUM THY

MUSEUM THY

Lildstrand har i marts 2019 indledt et samarbejde med Museum Thy om formidling af den lokale historie. Dette vil indebære
  • udarbejdelse af nye formidlingstavler til minimuseum og spilhus, herunder også arbejde med digitale løsninger
  • indsamling af erindringsmateriale "Mands minde", som kan bruges til formidling i form af bog, video, udstilling mm.
  • et mindre ”forskningsprojekt” om maleren Emil Nolde og Lildstrand
Museum Thy har udpeget museumsinspektør Charlotte Boje Andersen til at forestå "projekt Lildstrand". Christina Madsbøll, som er projektmedarbejder hos Museum Thy, har arbejdsplads i Hawboernes Hus om tirsdagen fra maj til november 2019.
 
  • Læs mere om alle tiltag vedr. historieformidling i MASTERPLAN LILDSTRAND
  • Indslag i TV MidtVest juli 2019 om historieformidling og Lildstrands grundlæggelse: HER
  • Lokalhistoriske LINKS
  • Fotos fra historisk BYVANDRING i Lildstrand 

 
 
 
 
 
 
Det første fortælleværksted, "Mands Minde", blev afholdt den 24. april i Hawboernes Hus.
Fremmødet var stort, omkring 25 fortællelystne deltagere, som mødte frem fra Hirtshals, Hanstholm og lokalområdet. 
Museum Thy strukturerer det videre forløb.


 
  
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159