MASTERPLAN / KYSTBYERNES NETVÆRK

KYSTBYERNES NETVÆRK

Møde i Lildstrand 10.6.2021

Samarbejde og samskabelse er nøgleordene for Kystbyernes Netværk, som plejer kultur- og interessefællesskabet mellem de seks kystbyer Agger, Stenbjerg, Nr. Vorupør, Klitmøller, Hanstholm og Lildstrand. Et forum, hvor medlemmerne mødes tre gange årligt og udveksler synspunkter, erfaringer og ideer til både fælles og individuel udvikling.

Bestyrelsen for Kystbyernes Netværk:

Lone Mark og Tim Vestergaard, Agger
Bente Astrup og Ove Hegnhøj, Stenbjerg
Marianne Kaae og Søren Jensen, Vorupør
Karin Lynggaard og Preben Holler, Klitmøller
?????, Hanstholm
Bjarne Sørensen og Anne-Mette Kristensen (koordinator), Lildstrand
 

Næste møde: 18.08. 19.00
(Nationalparkcenter Vorupør)

Nyttige links:
§3 lovgivning 
Mikroturisme - Landd. Fællesråd
Campingvejledningen (jf.mikroturisme)
.  
Kystbyernes Netværk er (direkte eller indirekte) repræsenteret i:

Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy ved Karin Lynggaard, Klitmøller

LUF
ved Knud Schrieber, Stenbjerg og Niels Kristoffer Nielsen, Lildstrand
Thy Turistforening ved Mikael Vold Lassen, Lildstrand/Vesløs
 
 
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159