MASTERPLAN / NATIONALPARK THY

NATIONALPARK THY

FRA AGGER TIL BULBJERG

Udvidelse af Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg er det bærende og absolut vigtigste element i både Masterplan Hannæs-Østerild og Masterplan Lildstrand - og af afgørende betydning for udvikling af turisme, erhverv og bosætning i Nordthy/Hannæs-området. Og vi kan føje nyt til Nationalpark Thy med Bulbjerg som ny trædesten til naturen og som naturens stillekupé langs Danmarks længste ubebyggede kyststrækning.

Udviklingsgruppen har siden 2017 været i dialog med Nationalpark Thys ledelse om en potentiel samlet udvidelse af Nationalpark Thy til ikrafttræden med ny nationalparkplan fra 2022. Forhandlingerne forventes intensiveret i løbet af 2019.Hverdagen forbliver den samme

Som lodsejer i Nationalpark Thy er du kun forpligtet i forhold til allerede gældende lokal- og kommuneplaner. Dvs. der gælder samme regler i og uden for Nationalparken.

 Naturstyrelsens lodsejerinformation 

*****
Nationalpark-tv

 

 

Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159