MASTERPLAN / NATIONALPARK THY

NATIONALPARK THY

SENESTE UDVIKLING: Se OPLÆG og NOTER fra møde 14.09.2023! - Kun et flertal i kommunalbestyrelsen hindrer en forundersøgelse med henblik på udvidelse af Nationalpark Thy.

FAKTA om foreslået udvidelse af Nationalpark Thy

 • Det foreslåede areal omhandler alene statens fredede/naturbeskyttede arealer mellem Vigsø og Bulbjerg.
 • Private lodsejere med relevante arealer, som frivilligt tilmelder sig udvidelsen, kan komme med i NPT.
 • Udvidelsen vil ikke påvirke Thisted Kommunes økonomi udover den økonomi, der er i spil i dag (allerede ansatte biologer).
 • Udvidelsen vil ikke påvirke grøn omstilling, landbrug eller erhverv. De foreslåede arealer er strengt naturbeskyttede og er af Thisted Kommune udlagt som "negativområder" iht. grøn omstilling.
 • Udelukkende kommunalbestyrelsens manglende opbakning spærrer for en forundersøgelse/udvidelse af Nationalpark Thy.
 • Regler for udvidelse af Nationalpark Thy er skrevet ind i Bek nr. 866 af 27.06.2016 om Nationalpark Thy. 
 • Udvidelse af Nationalpark Thy skal være med til at understøtte udvikling i bosætning og erhverv i Nordthy samt den stille turisme, som området er kendt for. 

Nationalparkgruppen Nordthy: Tove Græsbøl Eriksen, Bjarne Sørensen, Anne-Mette Kristensen (Lildstrand), Mikael Lassen (Frøstrup), Ernst Breum (Vesløs), Torsten M. Madsen, Louise M. Bruun (Vigsø) og Thorkild Møller (Nationalpark Thy Venner). Kontakt   

Strækningen Vigsø-Bulbjerg kan føje nyt til Nationalpark Thy med Bulbjerg som trædesten til naturen, som naturens stillekupé langs Danmarks længste ubebyggede kyststrækning og som kommende Dark Sky Bulbjerg med international DarkSky-certificering.

Dokumentation for borgerinddragelse og projektforslag

 1. Masterplan Lildstrand   
 2. Masterplan Hannæs-Østerild (som høringssvar til Kommuneplan 2017-2029). 
 3. Dok. for borgerinddragelse, Vigsø-området 
 4. Forslag til arealudvidelse 59 km2 - på matrikelniveau med dokumentation af lodsejerkontakt, udarb. april 2018 og indgivet til NP Thy og Kommunalbestyrelsen
 5. Præsentation af ”Nationalpark Thy fra Agger til Bulbjerg” 

 


Hverdagen forbliver den samme i Nationalpark Thy

Som lodsejer i Nationalpark Thy er du kun forpligtet i forhold til allerede gældende lokal- og kommuneplaner. Dvs. der gælder samme regler i og uden for Nationalparken. Desuden er der tilskudsmuligheder. Læs Naturstyrelsens lodsejerinformation 

Nationalparkplan 2022:
Alle indkomne forslag42 forslag fra Lildstrand/Hannæs/Vigsø.

Borgermøde 29.10.2020 (inkl. præsentationer og video) 

 

 

Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159