OM OS

Hawboernes Forening tæller sine medlemmer blandt fastboende og sommerhusejere i Lildstrand. Bestyrelsen er ligeledes sammensat af både fastboende og sommerhusejere..
 
I foreningens vedtægter står en målsætning om at bevare et attraktivt miljø i Lildstrand og indgå i dialog med myndighederne om områdets udvikllng. Det prøver vi at leve op til via Udviklingsgruppen.
 
Udviklingsgruppen i Lildstrand har Hawboernes Forening som paraplyorganisation og har udarbejdet Masterplanen for Lildstrand ud fra de ønsker, som er drøftet på generalforsamling og borgermøder/udviklingsværksteder 2017-2019.
 
Udviklingsgruppen ajourfører en aktivitetslog, så alle kan følge med i, hvad der sker.
 
 
 
 
 
 
Som medlemmer i Hawboernes Forening kan optages fastboende i Lildstrand samt sommerhusejere i området.
 
Er du ikke allerede medlem, så overvej at blive en del af Hawboernes gode selskab. Det koster kun 100 kr. pr. person om året. Vælg "Kontakt" og send os en mail - så hører du fra os.
 
Du kan også henvende dig direkte til foreningens kasserer, Lene Thomsen, Rørslettevej 6, Lildstrand, tlf. 2443 3229.
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159