MASTERPLAN / MASTERPLAN LILDSTRAND / Lildstrand som case

Lildstrand som case

FORSKNINGSARTIKEL om Udviklingsværksteder og Masterplan Lildstrand publiceret i tidsskriftet Elsevier efterår 2021. RUC
RUC-webinar 5.1.2022: Stedfællesskab og dets betydning for dansk turisme, bl.a. om Lildstrand: "En koalition for den "lille turisme på et marginalt sted".
------------
 
HØRINGSSVAR TIL NATIONALPARK THYS NATIONALPARKPLAN 2022-2028 
"Jeg har været leder af en arbejdspakke i forsknings- og udviklingsprojektet ”Innovation i dansk kystturisme”, finansieret af Danmarks Innovationsfond 2016-19 og med deltagelse af Roskilde Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Copenhagen Business School og Center for Regional- og Turismeforskning. Dette projekt har bl.a. arbejdet med Lild Strand som en udviklings-case. Projektets resultater peger på at en udvikling af Lild Strand baseret på især naturturisme er en oplagt mulighed, både for at skabe vækst og mere aktivitet i Lild Strand, men også som demonstrationsmodel for hvordan andre lokalsamfund i udkantsområder kan udvikles.
En udvikling af Lild Strand, og i øvrigt andre lokalsamfund i Thy, er meget afhængig af at de er med i Nationalpark Thy. En udstrækning af nationalparken til at omfatte Hannæs-Østerild (herunder Lild Strand) vil være et stort bidrag til udvikling af naturturisme i området. Nationalpark-systemet vil øge kendskabet til, og interessen for, området betragteligt blandt danske og udenlandske turister. Et medlemskab af nationalpark-organisationen vil endvidere give et organisatorisk rygstød til lokale initiativer i Lild Strand og andre lokalsamfund i området.
Gennem arbejdet i projektet ”Innovation i dansk kystturisme” har jeg som forsker observeret at der er skabt kraftig og faglig meget velfunderet aktivitet blandt beboerne i Lild Strand. De er i stand til at løfte en udvikling af dette lokalsamfund, som ellers er truet af tilbagegang på stort set alle parametre. Det er derfor, ud fra vore forskningsresultater, oplagt at udvide Nationalpark Thy til også at omfatte Hannæs-Østerild.
En sådan udvidelse vil også være et eksempel for andre udkantsområder i Danmark, som kæmper med tilbagegangs-problemer.

Jon Sundbo, Professor in Business Administration
Institut for samfundsvidenskab og erhverv / Department of Social Sciences and Business
Roskilde University, PO Box 260, DK-4000 Roskilde, Denmark
Tel. +45 46742161, mob. +45 40380497. sundbo@ruc.dk
Forskningsgruppen Innovation i service og oplevelser/Research group Innovation in services and experiences
Coordinator Center for oplevelses- og turismeforskning/Centre for Experience and Tourism Research"
------------
KOMMENTAR TIL PROJEKT KYSTTERRASSER:
"Lildstrand har været en case i i forskningsprojektet "Innovation i dansk kystturisme", finansieret af Danmarks Innovationsfond.
Projektet viser, at der er store og interessante udviklingsmuligheder inden for turisme og fritid i Lildstrand. Det vil være til gavn for både beboere og turister. Der er en ekstraordinær aktivitet og iværksætteri blandt beboere og sommerhusejere. Lildstrand kan blive et typeeksempel på, hvordan der kan skabes harmonisk udvikling i små kystbyer i Danmark." (Citat: professor Jon Sundbo, Roskilde Universitet, juni 2019) 
-----------------
KOMMENTAR TIL MASTERPLAN FOR LILDSTRAND:
”Mange kræfter har bidraget til et imponerende udviklingsarbejde i Lildstrand, hvor jeg nu har taget del i møder fire gange siden november 2016. Fastboende, sommerhusejere, folk fra området samt andre folk, der også holder af stedet, har med vedholdenhed formået at bygge en koalition, som står sammen om en fælles masterplan.
Jeg har sjældent set så stor fælles opbakning bag en hel række vigtige delprojekter, der tilsammen vil give dette helt særlige sted lidt mere  turisme og bosætning.
Det vil kun være til alles fordel, at få dette sted og denne energi med ind i en Nationalpark Thy som rækker til Bulbjerg.”  (Citat: Prof. Jørgen Ole Bærenholdt, ph.d. & dr.scient.soc., Roskilde Universitet)
Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Oplevelses- og Turismeforskning, 25.2.2019)
LINKS:
 
 
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159