MASTERPLAN / MASTERPLAN LILDSTRAND / Lildstrand som case

Lildstrand som case

KOMMENTAR TIL PROJEKT KYSTTERRASSER:
"Lildstrand har været en case i i forskningsprojektet "Innovation i dansk kystturisme", finansieret af Danmarks Innovationsfond.
Projektet viser, at der er store og interessante udviklingsmuligheder inden for turisme og fritid i Lildstrand. Det vil være til gavn for både beboere og turister. Der er en ekstraordinær aktivitet og iværksætteri blandt beboere og sommerhusejere. Lildstrand kan blive et typeeksempel på, hvordan der kan skabes harmonisk udvikling i små kystbyer i Danmark." (Citat: professor Jon Sundbo, Roskilde Universitet, juni 2019) 
-----------------
KOMMENTAR TIL MASTERPLAN FOR LILDSTRAND:
”Mange kræfter har bidraget til et imponerende udviklingsarbejde i Lildstrand, hvor jeg nu har taget del i møder fire gange siden november 2016. Fastboende, sommerhusejere, folk fra området samt andre folk, der også holder af stedet, har med vedholdenhed formået at bygge en koalition, som står sammen om en fælles masterplan.
Jeg har sjældent set så stor fælles opbakning bag en hel række vigtige delprojekter, der tilsammen vil give dette helt særlige sted lidt mere  turisme og bosætning.
Det vil kun være til alles fordel, at få dette sted og denne energi med ind i en Nationalpark Thy som rækker til Bulbjerg.”  (Citat: Prof. Jørgen Ole Bærenholdt, ph.d. & dr.scient.soc., Roskilde Universitet)
Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Oplevelses- og Turismeforskning, 25.2.2019)
LINKS:
Professorerne Jon Sundbo, Lars Fuglsang og Jørgen Ole Bærenholdt holdt oplæg om "Resilience and voluntary temporary populations) på Nordic Geographers Meeting i Trondheim 16.-19. juni 2019. Indlægget havde nr. T35 i  PROGRAMMET.
 
 
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159