MASTERPLAN / MASTERPLAN LILDSTRAND

MASTERPLAN LILDSTRAND

 
Læs om historik, baggrund, mandat og målsætning samt om igangværende og gennemførte projekter. 
 
Målet er, at Lildstrand fortsat skal være et helt fantastisk sted for mennesker, som holder af autencitet, nattemørke, stjernevrimmel, ro og store vidder med uforstyrret natur. 
 
Version 1.0 af Masterplan Lildstrand blev udarbejdet i april 2018. I september 2022 har vi Version 9.0. Planen opdateres, efterhånden som delprojekter gennemføres. 
  
Målsætningen i Masterplan Lildstrand er 
  • Udvikling af den stille turisme på Lildstrands præmisser. Identitet som naturens stillekupé i Nationalpark Thy. Astro-turisme med Lildstrand som centrum i Dark Sky Thy.
  • Behersket udvikling i tråd med beboerønsker og øget bosætning i Lildstrand (og på Hannæs) ved at øge kendskabet til området som roligt, naturskønt og autentisk.
    Ja tak til turister, som kommer for at opleve og dele stedets værdier. 
    Nej tak til masseturisme, status som "destination", tivolisering og kommercialisering, hvor alt måles i omsætning og enheder.
    Styrkelse af Lildstrands identitet som stillekupéen på den jyske vestkyst med store naturværdier og interessant kystkulturhistorie.
Thisted Kommuneplan 2021-2033
Se bl.a.oplæg vedr. Cold Hawaii og turismepotentialer. Området fra Vigsø til Bulbjerg er ikke udlagt som "særligt turismepotentiale". Det giver naturen fred og styrker vores lokale målsætning og indsats for at fastholde stedets stille/lille turisme i respekt for Lildstrands dna. 
Se Lildstrands input til kommuneplan 2021-2033
 
Læs mere om Lildstrand som case - udviklingsværksteder, indlæg på international forskerkonference mm. 
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159