MASTERPLAN / MASTERPLAN LILDSTRAND

MASTERPLAN LILDSTRAND


Masterplan Lildstrand version 9.0 - SEPTEMBER 2022 (opdateret 14.2.2024)
 
Version 1.0 af Masterplan Lildstrand udkom i april 2018.
Nye versioner kommer til, efterhånden som delprojekter gennemføres. 
Kommentarer til masterplanen? Skriv til Mette på KONTAKT
  
Målsætningen i Masterplan Lildstrand er 
  • Udvikling af den stille turisme på lokalområdets præmisser.
    Identitet som naturens stillekupé i Nationalpark Thy.
    Astro-turisme med Lildstrand som centrum i
    Dark Sky Park Bulbjerg.
  • Fastholdelse af Lildstrands identitet som stillekupéen på den jyske vestkyst med store naturværdier, dybt nattemørke og interessant kystkulturhistorie.
  • Lildstrand skal fortsat være et helt fantastisk sted for mennesker, som holder af autencitet, nattemørke, stjernevrimmel, ro og uforstyrret natur.
Læs mere om Lildstrand som case - udviklingsværksteder, indlæg på international forskerkonference mm. 
 
Lildstrand - set med forskerblik
Udviklingsprojekterne i Lildstrand har været under genstand for en forskningsmæssig undersøgelse under Innocoast-projektet. Udgangspunktet har været borgermøderne ("udviklingsværksteder") faciliteret af de tre RUC-professorer Jon Sundbo, Jørgen Ole Bærenholdt og Lars Fuglsang. Se deres rapport om Lildstrand, udgivet i det internationalt anerkendte forskningstidsskrift, Elsevier 2021.
Se mere om forskningsprojektet i Masterplan Lildstrand.
 
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159