OM OS / GAMLE NYHEDER/ARKIV / 2022

2022

 Vinsmagning i Hawboernes Hus 
Sæt allerede nu X i kalenderen lørdag den 18. november, kl. 19-21.30: Lækker tapasmenu og sydeuropæiske økologiske vine præsenteret af Hargaard Vinimport.
Invitation og billetkøb: se HER. 
 
Hawboernes Forening
Den årlige generalforsamling blev afholdt søndag den 25. juni. 31 medlemmer var mødt frem. Se referatet HER.
 
Status på udvidelse af Nationalpark Thy
29.11.22 var beslutning om udvidelse af NPT på kommunalbestyrelsens dagsorden. Teknik-udvalget havde på forhånd sagt nej til at indstille til udvidelse. I 11. time blev beslutningen taget af dagsordenen på foranledning af NPT og Nationalparkgruppen i Lildstrand. I stedet er aftalt en dialogbaseret og  proces parterne imellem, så fakta kan komme på bordet i stedet for rygter og formodninger. Nationalparkgruppen har udspillet med mødeindkaldelse og dagsorden. Møde vil formentlig blive afholdt i marts måned, så der er tid til at forberede og gennemføre en ordentlig proces. 
 
Dark Sky Park Bulbjerg og findveji-projektet
Gik du glip af udviklingsværkstedet i Hawboernes Hus den 17. september?
Vil du vide mere om Dark Sky? Se Dark Sky Park Bulbjerg, bl.a. med link til  videoindlægget om Dark Sky fra Per Tybjerg Aldrich (www.lysforurening.dk)  
På PROGRAM for mødet var også findveji-projektet, som de rutinerede o-løbere fra Svenstibakkevej har igangsat sammen med Hawboernes Forening. Naturstyrelsen Thy er inddraget, og projektet rummer spændende elementer med både digitalt og analogt o-løb, samt historie-, kultur- og naturformidling.

Naturbeskyttelseslovens §3
Ejer du en grund - eller vil du købe en grund - så bør du være opmærksom på §3, som kan forhindre dine planer om nyt hus, tilbygning, terrasse, træplantning mm. Kommunen råder til at kontakte deres natursagsbehandlere før køb og salg af grund. Du kan læse mere om konsekvenser af §3 HER.
 
En trist nyhed...
Den 4. august sov Bent Iversen fra Horsbakkevej stille ind i sit hjem i Aarhus efter længere tids sygdom.
Bent har i mange år støttet Hawboernes Forening og sad også i bestyrelsen i en årrække. Vi vil savne Bent.
Vores tanker går til Hanne. Æret være Bents minde.
 
Trafiksikkerhed på 2 minus 1-vej
I juni er der etableret 2 minus 1-vej på Strandvejen. Hawboernes Forening har arbejdet for øget trafiksikkerhed siden 2018 og er glade for at se resultat af den lange indsats. Myndighederne følger op med trafiktælling mm. for at se, om der evt. skal foretages yderligere i form af flere bump eller 40 km hastighed.  
 
 
Et dødsfald...

 
 
 
Plustur og Flextur - med Nordjyllands Trafikselskab
NT besøgte medio februar Hawboernes Hus og fortalte de fremmødte om muligheder for offentlig transport til og fra Lildstrand.
Et godt tilbud er PLUSTUR, hvor man kan blive hentet på sin adresse og kørt til nærmeste busforbindelse/knudepunkt. Bestilles via Rejseplanen to timer før afgang - og er gratis.
Et andet godt tilbud er FLEXTUR,der fungerer som en taxa, men er væsentligt billigere. Flextur skal bestilles to timer før afgang, fx via tlf. 9934 1134, eller i app'en Flextrafik.
 
 
Livstræer
Naturstyrelsen inviterer alle med til at udpege livstræer i statens skove. Der er  udviklet en gratis webformular, som gør det muligt at foretage registreringen med smartphone eller tablet. Se hvordan...
Livstræ-projektet skal frede træer, og især de gamle træer, som er vitale for biodiversiteten i skovene. Der skal udpeges fem livstræer per hektar i statsskovene. Det betyder, at der over en årrække i alt skal udpeges og markeres 500.000 livstræer.
Omkredsen af træet skal være mindst 78,5 cm (= diameter 25 cm). Du skal måle omkredsen på stammen i en højde på 1,70 cm.  
 
Ministerbesøg i Lildstrand 17.2.
Erhvervsminister Simon Kollerup benyttede sit besøg i Lildstrand i uge 7 til dialog og til at spørge ind til de lokale bekymringer om en indhegnet Naturnationalpark i området. Og til ønsket om i stedet at få gennemført den udvidelse af Nationalpark Thy, som lokalsamfundet har arbejdet for siden sommeren 2017. En udvidelse, der kan omfatte statens arealer fra Vigsø til kommunegrænsen ved Bulbjerg. Simon Kollerup lyttede til de lokale bekymringer og ønsker, og han lovede at tage budskaberne med videre i regeringen og Folketing.
 
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159