OM OS / GAMLE NYHEDER/ARKIV

GAMLE NYHEDER/ARKIV

Natravnetur i Lild Klitplantage lørdag den 22. juni kl. 22.30
Kender du den snurrende lyd af natravnens sang i de tidlige nattetimer?
Og den klappende lyd, når den slår vingerne sammen i flugten?
Hvis ikke, så kom med ud og lyt - og oplev samtidig den skønne midsommernat i Lild Klitplantage. Måske får vi øje på Sommertrekanten på den lyse nattehimmel?
Mødested ved Hawboernes Hus, Harebakkevej 1, Lild Strand, kl. 22.30.
Arrangør: Dark Sky Park Bulbjerg  
 
Borgermøde om Testcenter Østerild 17.6. kl. 19-21 
Stedet er Østerild Multicenter
 
Nabomøde på Testcenter Østerild 3.4.2024 - om lysstyringen
Se præsentation og mødereferat HER.
 
Pinseløb 19.5. 2024
Søndag den 19. maj blev de nye faste poster i Lild Klitplantage indviet. Starten gik fra P-pladsen ved hundeskoven. Ca. 55 personer deltog og fik en dejlig - og udfordrende - oplevelse. Tak til arrangørerne for et særdeles fint arrangement. I
 
Foredrag om multivers 23.4.24 en succes
Flere end 40 personer kom og hørte professor Jakob Stoustrups fremragende, tankevækkende og underholdende formidling af det svære emne:
"Multivers - findes der flere universer end vores eget?"  - Thy360
Gik du glip af foredraget, kan du læse Jakob Stoustrups artikel om emnet HER.
Foredraget var et led i "Forskningens Døgn 2024".  
 
Lørdag den 13.4.24 kl. 10-12: Den  årlige arbejdsformiddag i Lild Strand
Sammen forskønner vi Lild Strand en smule.
OPSLAG
Opgaver: Diverse ved Hawboernes Hus, maling/rengøring i bus-/infoskur og i madpakkehuset, tilplantning af plantekasse, .... ??
Alle kan deltage efter lyst og evne. Tilmelding er ikke nødvendig, men skriv gerne på hawboerne@gmail.com, hvis du vil spise med. Hawboerne er vært ved en øl/vand og en frikadelle til det arbejdende folk ved frokosttid.
Vel mødt ved Hawboernes Hus.
 
 
Foretræde i Folketinget 17.1.24 om testcenterudvidelse
Deltagere: Ulrik Iversen, Jens Tilma og Bjarne Sørensen
Se: OPLÆG TIL FORETRÆDE, ULØ-dagsorden, opfølgning på foretræde, klage til Folketingets ombudsmand, aktindsigt Thisted Kommune 020124, afslag aktindsigt Planstyrelsen 040124, aktindsigt Thisted Kommune jan. 24
 
Green Power Denmark om Østerild - efterår 2022
Green Power Denmark artikel i eget nyhedsbrev 1. sept. 2022: citat fra artiklen:
"De eksisterende testcentre i Høvsøre og Østerild kan ikke udvides, så de kan imødekomme branchens krav. Derfor er det nødvendigt med et tredje testcenter." 
Green Power Denmark artikel i Nordjyske 9. okt. 2022: citat fra artiklen:
"Helt op til 450 meter forventer vi, at vindmøllerne vil komme op på i fremtiden, og det er der desværre ikke plads til i Østerild." 2024 har situationen åbenbart ændret sig markant! 
 
Udvidelse af Testcenter Østerild vil berøre 100 km2
Gennemføres den foreslåede udvidelse med testpladser til møller på 450 m, vil testcentret berøre et areal på mere end 100 km2 til hhv. støjzoner, skyggezoner og frit vindfelt.
Aarhus dækker et areal på 91 km2, Aalborg 51 km2, Kbh. 171 km2.

Få overblik via de fire kort, der kan downloades som pdf:
Udvidelse af testcenter med omkringliggende arealer 
Testcenterareal efter udvidelsen 
Støjzoner med byer og bebyggelse (se ill. nedenfor)
Beregn af yderligere frit vindfelt med møller indtegnet
 
Udvidelse af Testcenter Østerild?
Fem nye testpladser med op til 450 m høje møller ved Hjardemål Klit? Det er seneste udspil 13.12. Aktindsigt viser, at vurderingen fra Thisted Kommune indskrænker sig til: "at der ikke er politisk opbakning til udvidelsen af Østerild Testcenter, bl.a. på grund af de relativt mange borgere der bliver berørt af udvidelsen."  
Følg med på Facebook-gruppen "Nej til store vindmøller ved Bulbjerg og Vigsø Bugt". Den omfattende aktindsigt, som arbejdsgruppen har indhentet primo nov. 2023 kan ses HER.
13.12.2023 TV MidtVest: Seneste nyt om fem i stedet for to møllepladser.
 
 Ulrik Iversen, Jens Tilma og Bjarne Sørensen er i foretræde i Folketinget onsdag den 17.1.som repræsentanter for foreningen "Nej til store vindmøller ved Bulbjerg og Vigsø Bugt." Se FB-gruppe af samme navn. 
 
Kommunalbestyrelsen på banen,
nye toner fra vindmøllebranchen,
artikler i Financial Times
Kommunalbestyrelse markerer modstand mod møller
Producenter: Nu bør vindmøllerne ikke blive højere
Nordjyske 21.12.: Befolkningen undrer sig over timingen
JP 6.1.: Fred i vor tid..  
Socialdemokratiet på Hannæs 12.1.: Protestbrev
Financial Times: Problematiske møllehøjder august 2023
Financial Times: Indstil våbenkapløbet  -om møllehøjder, 12. januar 2024 
 
Tre argumenter mod udvidelse af Testcenter Østerild til SF's folketingsgruppe
Udarbejdet 30.1.24 på foranledning af Morten Bo Bertelsen (SF) i Thisteds kommunalbestyrelse: LINK
 
450 m møller - 1½ gang højere end Eiffeltårnet.
Disse mængder medgår til ét enkelt fundament til én lille 300 m mølle:
5000m3 beton. Leveret med 600 betonbiler. Hældt i et 1500m2 udgravet hul i klitheden. Betonen er forstærket med flere hundrede tons stål og 500 stk. 7 meter lange gevindstænger der er tykke som en arm.
Ved siden af er der planeret, drænet og opfyldt med enorme mængder stabilgrus for at lave en 30 meter bred tilkørselsvej og en arbejdsflade på 20.000 m2, der ligeledes er grusbelagt og funderet så kraftigt at veje og arbejdsflader kan klare vægten af maskiner, lastvogne og kraner, som er blandt verdens største.
Dette er mere eller mindre opskriften på ét enkelt fundament. Dernæst kommer selve møllen. Og mængderne er det, som er anvendt til de test-pladser der allerede er lavet. Hvor meget skal bruges til en mølle på 450 m og tilhørende kraner? Kilde: Ejnar Dahl Jensen på FB Nej til store vindmøller ved Bulbjerg og Vigsø Bugt.


29.04., kl. 10 - ?: Fælles arbejdsdag
28.05., kl. 11-13: Pinseløb i Lildstrand
23.06., kl. 19: Medbragt madkurv i Hawb. Hus
25.06., kl. 14: Generalforsamling i Hawb. Hus
Uge 28-31: Kunsthåndværkermarked, Hawb.Hus
25.07., kl. 21.45: "Nat i skoven og på klitheden"
11.08., kl. 19: Byvandring i Lildstrand
Aug.-sept.: Kursus for dark sky-guider (v. Aarhus Universitet)
18.11. kl. 19: Vinsmagning - (v. hargaardvinimport)
28.12. kl. 18.30: Juletræsfest i Hawboernes Hus.
50 kr. for voksne, 25 for børn. Tilmelding: ingen.
 
Udvidelse af Testcenter Østerild?
www.bulbjergnatur.dk
Se link til artikler i Nordjyske under teksten.
Den foreslåede udvidelse med blot to møllepladser vil have katastrofale konsekvenser for naturen, for Hjardemål Klit, for Lildstrand og for den udvikling, vi i årevis har arbejdet for lokalt med udgangspunkt i natur og stedbundne potentialer. Farvel til udvidelse af nationalpark. 
Se ill.over mølleplacering og ill. over naturbeskyttelse og læs uddybende tekst: 
Da der er tale om 450 m høje møller, er det tænkeligt at afstanden skal være mere end de 500 m, der er mellem de nuværende 9, så derfor en angivelse af sandsynlig placering. 500 m angivet til nuværende standplads 1.
Det frie vindfelt foran møllerne, der skal være helt fladt(!), er bestemt som 20 x rotordiameter på 250 m = 5 km. Rotordiameter er sikkert lavt sat med 450 m møller. Formlen er taget fra en DTU-rapport om frie vindfelter.
Som det tydeligt fremgår af illustrationen, skal der af hensyn til vindfeltet fjernes privat bebyggelse, ca. 25 ejendomme, beskyttet natur, fredede klitter, fredskov mm.
Afgrænsningen af vindfeltet til siderne er lidt usikkert, men mod syd er standplads 1, og der skal sandsynligvis være frigang mindst til rotordiameteren ved den nordlige, så det er en meget sandsynlig afgrænsning. 
De yderligere nødvendige målemaster og eventuelle markeringsmaster er ikke tegnet ind.

TVMidtVest 22.10.23: Lokalsamfund kæmper mod muligt testcenter 
 
Nordjyske 18.10.23: Forslag - en hel landsby skal vige pladsen
Nordjyske 15.10.23: Forening mod mølleplaner
Nordjyske 05.10.23: To nye områder undersøges som testcenter for store vindmøller
 
Udvidelse af Nationalpark Thy fra Vigsø til Bulbjerg
Se OPLÆG og NOTER med hovedkonklusion og delkonklusioner fra Nationalparkgruppens møde 14.9. med kommunalbestyrelse på Nationalpark Thy Desværre er planer om evt. udvidelse af Testcenter Østerild efterfølgende blevet offentlige. Realiseres disse, vil udvidelse af Nationalpark Thy være umulig.   
 
I 2024 afsluttes projekt Hawboernes Hus Version 2.0
Den 8. januar indleder murer, tømrer, elektriker og vvs totalrenoveringen af køkkenet i Hawboernes Hus. Det omfattende arbejde vil være afsluttet i uge 10. Når køkkenet er færdigt, og vi går frostfrie tider i møde, i maj/juni, er der indgået aftale om facaderenovering med netpuds. Omkring Sankt Hans og generalforsamlingen skulle bestyrelsen så kunne slå dørene op for Hawboernes Hus Version 2.0.  
 
Nyt ophalerspil til Lild Strand
Claus Jespersens Fond i Esbjerg har den 13.9.23 bevilget 90.000 kr. til nyt ophalerspil til Lildstrand. Til lykke til Lildstrand Bådelaug og Skarreklit.
 
Ny, stor donation til Hawboernes Hus Version 2.0
30. august har Plan- og Landdistriktsstyrelsen bevilget 548.000 kr. til renovering af køkken og bryggers og nye, energivenlige hvidevarer. Også facaden renoveres.
Hawboernes Hus kan dermed genopstå som Version 2 af det forsamlingshus, der lige siden 1948 har været en solid ramme om socialt og kulturelt liv i Lildstrand. Støttemidlerne beløber sig til i alt 1.235.000 kr., og renoveringen afsluttes i 2024.
Nyt depot, tag på tilbygning, solceller, ovenlys, ramper, maling, gulvrenovering mm. er udført i 2022-2023, bl.a. med støtte fra Nordea Fonden på 514.000 kr.
Skarreklit bistår forskere fra Aalborg Universitet 
Politiken 28.8. (Netavis 27.8.) bød på artikel om storfiskeri med bomtrawl og biologernes aftale om benyttelse af Skarreklit til opgaven med kortlægning af havbunden i Jammerbugt.
https://skarreklit.dk/page-2/
 
 Skarreklit bistår forskere fra Aalborg Universitet 
Politiken 28.8. (Netavis 27.8.) bød på artikel om storfiskeri med bomtrawl og biologernes aftale om benyttelse af Skarreklit til opgaven med kortlægning af havbunden i Jammerbugt.
https://skarreklit.dk/page-2/
 
Byvandring i Lildstrand 11. august
Dejlig aftentur med ca. 30 deltagere, som fik en levende og interessant fortælling om Lildstrands historie og om hverdagslivet i fiskerlejet i de seneste 60 år. Turen sluttede i Kreativitetshuset. Tak til Svend Erik Græsbøl Thomsen for den gode fortælling.
 
Gik du glip af byvandringen, så kan du i denne podcast fra Kulturrummet høre Christina Madsbøl fra Museum Thy fortælle om Lildstrands historie.
Et besøg på det lille hyggelige museum i Vorupør kan også anbefales. Her kan man bl.a. høre Ellen Thomsen fortælle minder om bærplukning i klitheden.
 
”Nat i skoven og på klitheden” 
18 personer, heriblandt tre fra Maryland, USA, deltog i vandreturen på godt 7 km til Dark Sky Park Bulbjerg-grænsen ved Flommaens Bakke tirsdag den 25. juli med start ved solnedgang. Tilfredse deltagere sluttede turen ved Hawboernes Hus ved midnatstid. Arr.: Dark Sky-gruppen under Hawboernes Forening. Se INVITATION og RUTEKORT. 
 
Kystsikringspulje 2023
Miljøministeriet har i juni åbnet en kystsikringspulje på 150 mio. kr. Puljen kan søges indtil 2. oktober 2023. Hawboerne har sendt interessetilkendegivelse til Thisted Kommune om sikring af de kommunale grunde på Sandnæshagevej. Læs mere HER. 
 
Bålfri sankthans i Lildstrand
Traditionen tro fejrer vi sankthans med fællesspisning i Hawboernes Hus kl. 19 (husk at medbringe madkurv, drikkevarer og service).Tilmelding ikke nødvendig.
NB: Intet bål i år på grund af tørken. 

Pinseløb i Lildstrand 28. maj kl. 11
Deltag i det traditionsrige o-løb pinsesøndag, arrangeret af Grundejerforeningen Svenstibakkevej og Hawboernes Forening. INDBYDELSE.
 
LUF-bevilling til Hawboernes Forening
Som en støtte til certificeringen som Dark Sky Park Bulbjerg har LUF i maj 2023 bevilget 44.000 kr. til tilpasning af gadebelysning i Lildstrand. Udskiftningen vil blive foretaget af Thisted Kommune i sommerens løb, så alt er forberedt til endelig certificering i september 2023, når Hawboernes Dark Sky Bulbjerg-ansøgning har været til endeligt review hos DarkSky-komiteen i USA. 
 
Nyhedsbrev til Hawboernes medlemmer
PÅSKEBREV med nyt fra Lildstrand.
 
Nye flotte bænke i Lildstrand og renovering af plads ved signalmasten
Da projekt ”Kystsporet”, 157 km cykel-/ vandrerute fra Vorupør til Blokhus, skulle etableres, bød Hawboernes Forening ind med forslag til ruten.Det er nu belønnet med opstilling af to flotte ”Wayfinding på Vestkysten”- bænke i Lildstrand.
Bænken ”Stedmarkør” er opstillet ved Hawboernes Hus. Den understreger, at du ”er kommet til et særligt sted”, og det lille V i toppen viser mod vest.
Bænken ”Mødested” er opstillet på pladsen ved signalmasten. Den er beregnet til ”byens samlingspunkt og skaber gode rammer for socialt samvær”.
Tag et hvil på bænkene, når du kommer forbi.
 
Pladsen ved signalmasten renoveres med støtte fra Velux Fonden Aktive Ældre
De nye Wayfinding-bænkes høje kvalitet og flotte design kalder på pæne omgivelser. Foreningen Lildstrand Landingsplads har derfor søgt Velux Fonden Aktive Ældre om 40.000 kr. til nyt hegn, renovering af minimuseum og maling af signalmasten, og disse penge er netop blevet bevilget. Så når materialer er købt hjem og frivillige har smøget ærmerne op, har ”Mødestedet” hjemme i pæne omgivelser på en istandsat signalmastplads. 
 
15.000 kr. til Hawboernes Hus fra Velux Fonden Aktive Ældre
Fonden har bevilget Hawboernes Forening 15.000 kr. til køb af materialer til bl.a. renovering af gulv i Lille Sal. Nye møbler til Lille Sal er sponseret af Nordea Fonden og er på plads i Hawboernes Hus.
 
Ny artikel om Dark Sky Park Bulbjerg marts 2023
Se Artikel i Nordjyske 23.3. og Artikel i JP 25.12. om Hawboernes projekt for fremhævelse af lokalområdets fantastiske nattemørke. 
Dark Sky-gruppen under Hawboernes Forening har i januar indsendt ansøgning om endelig certificering til IDA i januar. Læs mere/se ansøgningen på DARK SKY PARK BULBJERG. Certificat forventes udstedt i september 2023.
 
 
20.000 kr. til Hawboernes Hus 
Nordea Fonden "Liv i det lokale" har den 20. januar støttet den omfattende renovering af Hawboernes Hus med 20.000 kr. til køb af nye borde og stole til den lille sal. Møblerne leveres efter påske. Stor tak til fonden fra Hawboernes Forening.
Læs mere om Hawboernes Hus Version 2.0 HER.
 
"Himmelfif" - digitalt nyhedsbrev fra Brorfelde Observatorium 
Hver 14. dag udsender observatoriet i samarbejde med Politiken en lille guide til den aktuelle stjernehimmel og nyt inden for rumfart. Tilmelding til nyhedsbrevet på https://observatoriet.dk/?s=Himmelfif&lang=da 
 
 
Hvad bringer 2023 for naturen?
Se nyhedsbrev nr. 4 fra "Fri Natur"
Den landsdækkende forening Fri Natur arbejder bl.a. for, at ændringer eller etablering af natur er baseret på bredt funderede videnskabelige retningslinjer, hensyn til klima, praktiske erfaringer og lokal forankring.
 
Kontingent til Hawboernes Forening 2022-2023
Støt foreningens arbejde. Husk kontingentbetaling. Kontingentåret er fra juli til juni. TAK til de ca. 180 medlemmer, som foreningen tæller i januar 2023. 
 
Flot bevilling fra Vanførefonden til Hawboernes Hus, Version 2.0
Vanførefonden har bevilget 36.000 kr. til ny, bredere yderdør i store sal mod øst og en handicapvenlig rampe i stedet for den forfaldne trappe.
Projektet betyder, at Hawboernes Hus vil fremstå langt pænere og fuldt tilgængeligt for alle også mod øst. 
Andre støttebeløb er 514.360 kr. fra Nordea Fondens "Her bor vi"-pulje. LUF (Landdistrikternes Udviklingsfond) har bidraget med 60.000 kr. og Klim Sparekasse med 10.000 kr. 
Tilbygning med depot på 26 m2 er udført. Tag over toiletter og forgang mod syd er udskiftet og udstyres med ovenlysvinduer. Nye varmepumper installeres, og der lægges et 6,57 kWp solcelleanlæg på det sydvendte tag.
Se mere om Hawboernes Hus Version 2.0 HER
 
Mindedag for Tex den 16. juli kl. 17
i gårdhaven Strandkærvej 3, Lildstrand. INVITATION.  
 
"Skarreklit" - del af UNESCO-kulturarv
UNESCO optager de nordiske klinkbådstraditioner på listen over immateriel kulturarv, der skal bevares. Læs mere HER
 
Politikerbesøg i Lildstrand
Folketingsmedlem Kristian Pihl-Lorentzen (V) besøgte 28.1.2022 Lildstrand for at høre havboerne fortælle om deres modstand mod Naturnational-park Vester Thorup. 
 
Naturnationalpark Vester Thorup - NEJ TAK
På grund af de massive protester landet over besluttede miljøministeren medio december at udsætte udpegningen til "efter nytår". Marts eller april skønnes nu at være det sandsynlige tidspunkt for dommens dag.

I Lildstrand har vi lige siden oktober 2021, hvor planerne kom til offentlighedens kendskab, gjort ALT, hvad vi kunne for at sige massivt fra over for NNP VT, bl.a. underskriftindsamling, indhentning, læsning og kommentering af en mængde aktindsigter, foretræde i Folketinget, tre åbne invitationer til miljøministeren (Se invitation nr. 3 og bilag på Folketingets hjemmeside) og kontakt til en lang række politikere, både i kommune og i folketinget. Se udpluk af den omfattende modstand HER og HER. Er der nogen, der mener, at Lildstrand har været for passive i modstanden mod NNP VT, ja, så må de enten tale af uvidenhed eller mod bedre vidende! Spørgsmål? Skriv til os på KONTAKT.
 

Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159