OM OS / GAMLE NYHEDER/ARKIV

GAMLE NYHEDER/ARKIV

Byvandring i Lildstrand 11. august
Dejlig aftentur med ca. 30 deltagere, som fik en levende og interessant fortælling om Lildstrands historie og om hverdagslivet i fiskerlejet i de seneste 60 år. Turen sluttede i Kreativitetshuset. Tak til Svend Erik Græsbøl Thomsen for den gode fortælling.
 
Gik du glip af byvandringen, så kan du i denne podcast fra Kulturrummet høre Christina Madsbøl fra Museum Thy fortælle om Lildstrands historie.
Et besøg på det lille hyggelige museum i Vorupør kan også anbefales. Her kan man bl.a. høre Ellen Thomsen fortælle minder om bærplukning i klitheden.
 
”Nat i skoven og på klitheden” 
18 personer, heriblandt tre fra Maryland, USA, deltog i vandreturen på godt 7 km til Dark Sky Park Bulbjerg-grænsen ved Flommaens Bakke tirsdag den 25. juli med start ved solnedgang. Tilfredse deltagere sluttede turen ved Hawboernes Hus ved midnatstid. Arr.: Dark Sky-gruppen under Hawboernes Forening. Se INVITATION og RUTEKORT. 
 
Kystsikringspulje 2023
Miljøministeriet har i juni åbnet en kystsikringspulje på 150 mio. kr. Puljen kan søges indtil 2. oktober 2023. Hawboerne har sendt interessetilkendegivelse til Thisted Kommune om sikring af de kommunale grunde på Sandnæshagevej. Læs mere HER. 
 
Bålfri sankthans i Lildstrand
Traditionen tro fejrer vi sankthans med fællesspisning i Hawboernes Hus kl. 19 (husk at medbringe madkurv, drikkevarer og service).Tilmelding ikke nødvendig.
NB: Intet bål i år på grund af tørken. 

Pinseløb i Lildstrand 28. maj kl. 11
Deltag i det traditionsrige o-løb pinsesøndag, arrangeret af Grundejerforeningen Svenstibakkevej og Hawboernes Forening. INDBYDELSE.
 
LUF-bevilling til Hawboernes Forening
Som en støtte til certificeringen som Dark Sky Park Bulbjerg har LUF i maj 2023 bevilget 44.000 kr. til tilpasning af gadebelysning i Lildstrand. Udskiftningen vil blive foretaget af Thisted Kommune i sommerens løb, så alt er forberedt til endelig certificering i september 2023, når Hawboernes Dark Sky Bulbjerg-ansøgning har været til endeligt review hos DarkSky-komiteen i USA. 
 
Nyhedsbrev til Hawboernes medlemmer
PÅSKEBREV med nyt fra Lildstrand.
 
Nye flotte bænke i Lildstrand og renovering af plads ved signalmasten
Da projekt ”Kystsporet”, 157 km cykel-/ vandrerute fra Vorupør til Blokhus, skulle etableres, bød Hawboernes Forening ind med forslag til ruten.Det er nu belønnet med opstilling af to flotte ”Wayfinding på Vestkysten”- bænke i Lildstrand.
Bænken ”Stedmarkør” er opstillet ved Hawboernes Hus. Den understreger, at du ”er kommet til et særligt sted”, og det lille V i toppen viser mod vest.
Bænken ”Mødested” er opstillet på pladsen ved signalmasten. Den er beregnet til ”byens samlingspunkt og skaber gode rammer for socialt samvær”.
Tag et hvil på bænkene, når du kommer forbi.
 
Pladsen ved signalmasten renoveres med støtte fra Velux Fonden Aktive Ældre
De nye Wayfinding-bænkes høje kvalitet og flotte design kalder på pæne omgivelser. Foreningen Lildstrand Landingsplads har derfor søgt Velux Fonden Aktive Ældre om 40.000 kr. til nyt hegn, renovering af minimuseum og maling af signalmasten, og disse penge er netop blevet bevilget. Så når materialer er købt hjem og frivillige har smøget ærmerne op, har ”Mødestedet” hjemme i pæne omgivelser på en istandsat signalmastplads. 
 
15.000 kr. til Hawboernes Hus fra Velux Fonden Aktive Ældre
Fonden har bevilget Hawboernes Forening 15.000 kr. til køb af materialer til bl.a. renovering af gulv i Lille Sal. Nye møbler til Lille Sal er sponseret af Nordea Fonden og er på plads i Hawboernes Hus.
 
Ny artikel om Dark Sky Park Bulbjerg marts 2023
Se Artikel i Nordjyske 23.3. og Artikel i JP 25.12. om Hawboernes projekt for fremhævelse af lokalområdets fantastiske nattemørke. 
Dark Sky-gruppen under Hawboernes Forening har i januar indsendt ansøgning om endelig certificering til IDA i januar. Læs mere/se ansøgningen på DARK SKY PARK BULBJERG. Certificat forventes udstedt i september 2023.
 
 
20.000 kr. til Hawboernes Hus 
Nordea Fonden "Liv i det lokale" har den 20. januar støttet den omfattende renovering af Hawboernes Hus med 20.000 kr. til køb af nye borde og stole til den lille sal. Møblerne leveres efter påske. Stor tak til fonden fra Hawboernes Forening.
Læs mere om Hawboernes Hus Version 2.0 HER.
 
"Himmelfif" - digitalt nyhedsbrev fra Brorfelde Observatorium 
Hver 14. dag udsender observatoriet i samarbejde med Politiken en lille guide til den aktuelle stjernehimmel og nyt inden for rumfart. Tilmelding til nyhedsbrevet på https://observatoriet.dk/?s=Himmelfif&lang=da 
 
 
Hvad bringer 2023 for naturen?
Se nyhedsbrev nr. 4 fra "Fri Natur"
Den landsdækkende forening Fri Natur arbejder bl.a. for, at ændringer eller etablering af natur er baseret på bredt funderede videnskabelige retningslinjer, hensyn til klima, praktiske erfaringer og lokal forankring.
 
Kontingent til Hawboernes Forening 2022-2023
Støt foreningens arbejde. Husk kontingentbetaling. Kontingentåret er fra juli til juni. TAK til de ca. 180 medlemmer, som foreningen tæller i januar 2023. 
 
Flot bevilling fra Vanførefonden til Hawboernes Hus, Version 2.0
Vanførefonden har bevilget 36.000 kr. til ny, bredere yderdør i store sal mod øst og en handicapvenlig rampe i stedet for den forfaldne trappe.
Projektet betyder, at Hawboernes Hus vil fremstå langt pænere og fuldt tilgængeligt for alle også mod øst. 
Andre støttebeløb er 514.360 kr. fra Nordea Fondens "Her bor vi"-pulje. LUF (Landdistrikternes Udviklingsfond) har bidraget med 60.000 kr. og Klim Sparekasse med 10.000 kr. 
Tilbygning med depot på 26 m2 er udført. Tag over toiletter og forgang mod syd er udskiftet og udstyres med ovenlysvinduer. Nye varmepumper installeres, og der lægges et 6,57 kWp solcelleanlæg på det sydvendte tag.
Se mere om Hawboernes Hus Version 2.0 HER
 
Mindedag for Tex den 16. juli kl. 17
i gårdhaven Strandkærvej 3, Lildstrand. INVITATION.  
 
"Skarreklit" - del af UNESCO-kulturarv
UNESCO optager de nordiske klinkbådstraditioner på listen over immateriel kulturarv, der skal bevares. Læs mere HER
 
Politikerbesøg i Lildstrand
Folketingsmedlem Kristian Pihl-Lorentzen (V) besøgte 28.1.2022 Lildstrand for at høre havboerne fortælle om deres modstand mod Naturnational-park Vester Thorup. 
 
Naturnationalpark Vester Thorup - NEJ TAK
På grund af de massive protester landet over besluttede miljøministeren medio december at udsætte udpegningen til "efter nytår". Marts eller april skønnes nu at være det sandsynlige tidspunkt for dommens dag.

I Lildstrand har vi lige siden oktober 2021, hvor planerne kom til offentlighedens kendskab, gjort ALT, hvad vi kunne for at sige massivt fra over for NNP VT, bl.a. underskriftindsamling, indhentning, læsning og kommentering af en mængde aktindsigter, foretræde i Folketinget, tre åbne invitationer til miljøministeren (Se invitation nr. 3 og bilag på Folketingets hjemmeside) og kontakt til en lang række politikere, både i kommune og i folketinget. Se udpluk af den omfattende modstand HER og HER. Er der nogen, der mener, at Lildstrand har været for passive i modstanden mod NNP VT, ja, så må de enten tale af uvidenhed eller mod bedre vidende! Spørgsmål? Skriv til os på KONTAKT.
 

Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159