OM OS / GAMLE NYHEDER/ARKIV

GAMLE NYHEDER/ARKIV

20.000 kr. til Hawboernes Hus 
Nordea Fonden "Liv i det lokale" har den 20. januar støttet den omfattende renovering af Hawboernes Hus med 20.000 kr. til køb af nye borde og stole til den lille sal. Møblerne leveres efter påske. Stor tak til fonden fra Hawboernes Forening.
Læs mere om Hawboernes Hus Version 2.0 HER.
 
"Himmelfif" - digitalt nyhedsbrev fra Brorfelde Observatorium 
Hver 14. dag udsender observatoriet i samarbejde med Politiken en lille guide til den aktuelle stjernehimmel og nyt inden for rumfart. Tilmelding til nyhedsbrevet på https://observatoriet.dk/?s=Himmelfif&lang=da 
 
 
Hvad bringer 2023 for naturen?
Se nyhedsbrev nr. 4 fra "Fri Natur"
Den landsdækkende forening Fri Natur arbejder bl.a. for, at ændringer eller etablering af natur er baseret på bredt funderede videnskabelige retningslinjer, hensyn til klima, praktiske erfaringer og lokal forankring.
 
Kontingent til Hawboernes Forening 2022-2023
Støt foreningens arbejde. Husk kontingentbetaling. Kontingentåret er fra juli til juni. TAK til de ca. 180 medlemmer, som foreningen tæller i januar 2023. 
 
Flot bevilling fra Vanførefonden til Hawboernes Hus, Version 2.0
Vanførefonden har bevilget 36.000 kr. til ny, bredere yderdør i store sal mod øst og en handicapvenlig rampe i stedet for den forfaldne trappe.
Projektet betyder, at Hawboernes Hus vil fremstå langt pænere og fuldt tilgængeligt for alle også mod øst. 
Andre støttebeløb er 514.360 kr. fra Nordea Fondens "Her bor vi"-pulje. LUF (Landdistrikternes Udviklingsfond) har bidraget med 60.000 kr. og Klim Sparekasse med 10.000 kr. 
Tilbygning med depot på 26 m2 er udført. Tag over toiletter og forgang mod syd er udskiftet og udstyres med ovenlysvinduer. Nye varmepumper installeres, og der lægges et 6,57 kWp solcelleanlæg på det sydvendte tag.
Se mere om Hawboernes Hus Version 2.0 HER
 
Mindedag for Tex den 16. juli kl. 17
i gårdhaven Strandkærvej 3, Lildstrand. INVITATION.  
 
"Skarreklit" - del af UNESCO-kulturarv
UNESCO optager de nordiske klinkbådstraditioner på listen over immateriel kulturarv, der skal bevares. Læs mere HER
 
Politikerbesøg i Lildstrand
Folketingsmedlem Kristian Pihl-Lorentzen (V) besøgte 28.1.2022 Lildstrand for at høre havboerne fortælle om deres modstand mod Naturnational-park Vester Thorup. 
 
Naturnationalpark Vester Thorup - NEJ TAK
På grund af de massive protester landet over besluttede miljøministeren medio december at udsætte udpegningen til "efter nytår". Marts eller april skønnes nu at være det sandsynlige tidspunkt for dommens dag.

I Lildstrand har vi lige siden oktober 2021, hvor planerne kom til offentlighedens kendskab, gjort ALT, hvad vi kunne for at sige massivt fra over for NNP VT, bl.a. underskriftindsamling, indhentning, læsning og kommentering af en mængde aktindsigter, foretræde i Folketinget, tre åbne invitationer til miljøministeren (Se invitation nr. 3 og bilag på Folketingets hjemmeside) og kontakt til en lang række politikere, både i kommune og i folketinget. Se udpluk af den omfattende modstand HER og HER. Er der nogen, der mener, at Lildstrand har været for passive i modstanden mod NNP VT, ja, så må de enten tale af uvidenhed eller mod bedre vidende! Spørgsmål? Skriv til os på KONTAKT.
 

Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159