AKTUELT - NYHEDER

Presseklip om Lildstrand
Se dem HER
 
Kystterrasser i Lildstrand nu fuldt finansieret
Thisted Kommune har 25. marts bevilget 200.000 kr., så kystterrasserne dermed er fuldt finansieret. LAG Thy-Mors har støttet med 300.000 kr., Realdanias "Underværker" med 1 mio. kr., i alt kr. 1,5 mio. kr.
Landskabsarkitekt Anne Skaarup udfører skitseprojekteringen, og offentlighedsfasen forventes igangsat inden sommerferien. Dernæst følger detailprojektering, udbud og anlægsfase. Kystterrasserne forventes at kunne stå færdige inden udgangen af 2020. Læs mere i Masterplan Lildstrand s. 12-13.

Madpakkehuset på vej marts 2020
Pæle slås i jorden til madpakkehuset 26.-27. marts. Sokkel forventes støbt mandag den 30. marts.
Tilskud på vej fra Sol og Strand. Læs mere om madpakkehuset i Masterplan for Lildstrand s. 9-10.
 
550.000 kr. til kystsikring af kommunale grunde i Lildstrand
Se Presseklip - 5.3.2020.

"Vilde vidunderlige Danmark":
ny DR-serie, som vil rulle over skærmen fem søndage i april og maj 2020. Naturstyrelsen Thy følger op med aften-/natarrangementer ved Bulbjerg i oktober og har bedt rep. fra Lildstrand komme og fortælle om Dark Sky-projektet. Afsnittet "Hav og kyst" sendes søndag den 19. april. INFO.
 
25.000 kr. fra Bornerups Fond
Foreningen Lildstrand Landingsplads har fået 25.000 kr. fra Grethe og Jørgen P. Bornerups Fond. Beløbet skal bruges til infoplancher i spilhus og madpakkehus. Se omtale HER.
 
Mulig udvidelse af Nationalpark Thy
Udvidelsen er atter på Nationalpark Thy's bestyrelsesmøde i marts 2020. Trætte af at være blevet holdt hen med vage svar på 4. år vil vi be' bestyrelsen om klart ja/nej til, om de er med på en udvidelse, og - i givet fald - hvornår de indkalder til borgermøde, så en evt. udvidelse i givet fald kan effektueres ved ikrafttrædelse af ny nationalparkplan 2022. Uanset nationalparkstatus eller ej skal områdets strategi fortsat være den "stille turisme" på stedets og naturens præmisser, herunder dark sky-identitet
Se støtteerklæring til Lildstrand fra Kystbyernes Netværk.

Miljø- og Klimaministeriets Natur- og Biodiversitetspakke: Se Lildstrands to forslag indsendt 29.12.19 vedr. hhv. Nationalpark Thy-udvidelse og tilføjelse til Lov om nationalparker HER. (Skriv Nationalpark Thy i søgefeltet.) 
 
Billedgalleri
Se fotos af kystsikring 1984-2019 HER.
 
24/7 blink fra Testcenter Østerild
Læs HVORFOR.
 
Lildstrands historie
Find film, fotos og artikler HER.
Og besøg Museum Thys udstilling ved signalmasten. 
 
Dark Sky Thy?
Hvad i alverden er Dark Sky? Læs mere HER. Presse.
 
Lildstrand som case
på forskerkonference i Trondheim 16.-19. juni, hvor professorerne Jørgen Ole Bærenholdt, Lars Fuglsang og Jon Sundbo holdt oplæg om udviklingsarbejdet i Lildstrand. Se mere HER. 
 
Ny stiplan, Thisted Kommune
De otte borgerforeninger Hannæs-Østerild har samarbejdet om input til den nye stiplan. Se input HER. Det omfatter bl.a. et forslag fra Lildstrand om omlægning af delstrækning af Cykelrute 1 fra Lildstrand til Hjardemål Klit, så ruten får et mere naturskønt og langt mere trafiksikkert forløb. 
 
Strandvejen - asfalt og vejbump 
Thisted Kommunes asfaltplan for 2020: evt. 2.600 m ny asfalt på Strandvejen? 
Mulig etablering af vejbump ved byskiltet til Lildstrand. Kommunen iværksætter trafiktælling i påsken 2020.

DIALOG? - KONTAKT OS!


 Er du medlem af Hawboernes Forening eller vil du være medlem af foreningen, send os via KONTAKT
  • navn på de personer i husstanden, der er/ønsker at blive medlem af Hawboerne
  • adresse (både sommerhus og privatadr.)
  • e-mail
Medlemskab er personligt og omfatter således ikke hele husstanden.
Årligt kontingent: 100 kr.
 
Når medlemslisten er ajour, kan vi spare tid og porto og sende invitationer og særlige nyheder direkte til medlemmerne. Vi opfordrer til, at I følger med på "Aktuelt - Nyheder", som opdateres løbende.

Læs mere om foreningen HER.
 
Lildstrands opslagstavle
= det tidligere busskur ved Strandgården. Nymalet og istandsat.
Her kan du hente info-materiale og benytte en brochureholder, hvis dit materiale omhandler Lildstrand-området.
 
 
 
 

KALENDER OG LINKS

ARRANGEMENTSKALENDER 2020
Se fotos fra arrangementer i GALLERI
 
08.04.: En gur awten, tow kåmma nol, The Thy Tour 2020 / Martin Kanstrup.
NB: Martins show den 8.4. i Hawboernes hus er UDSAT. Ny dato følger, og alle, der allerede er skrevet op, skal bare bekræfte deltagelse, når ny dato bliver meldt ud.
31.05.: Pinseløb i Lildstrand, mødested v. Røgeriet, start kl. 11.00
23.06.: Sankthansarr. i Hawboernes Hus, bål på stranden kl. 21
28.12.: Juletræsfest i Hawboernes Hus

NB:
Hawhuset sæsonåbner 27. juni 2020, kl. 13
Kystbådetræf i Lildstrand 25.-26. juli 2020
 
*******************************************

Det sker i Lildstrand (Facebook-gruppe)
Hawhuset (Facebook-gruppe)
 
***************************************************
Problemer med at åbne links?
Prøv med Google Chrome.
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159