AKTUELT - NYHEDER

Generalforsamling i Hawboernes Forening den 3.10.
Se INDBYDELSE og VEDTÆGTER. Husk tilmelding pga. Corona - og at medlemskab er personligt, så der er kun adgang for betalende medlemmer.
Husk også kontingentbetaling inden 1. oktober, se s. 2 i indbydelsen.
 
Udvidelse af Nationalpark Thy (NPT)
NPT holder borgermøde om udvidelse den 29.10. på Hotel Hanstholm. 
Mødet vil senere blive annonceret på NPT's hjemmeside, på "Tour de Thy", Thy360.dk samt i ugeaviserne i Thy og i Thisted Dagblad.

Forslag til nationalparkplan 2022-2028 kan indgives til NPT indtil 18.10. via dette LINK. Se indsendte FORSLAG.
 
Trafiksikkerhed i Lildstrand
Hawboernes Forening har i juli/august gennemført en underskriftsindsamling for vejbump ved byskiltet og nedskiltning til maks. 40 km/t i byzonen. Underskrifter og følgebrev er sendt til Udvalget for Klima, Miljø & Teknik 31.8.
 
Naturgenopretning af indre Lild Strandkær er afsluttet
Det opgravede materiale ligger til afvanding midlertidigt på grunden ud mod Strandvejen og bliver kørt bort i begyndelsen af oktober.
Naturstyrelsen holder løbende øje med Strandkæret og kan som alle andre konstatere en accelererende tilgroning/eutrofiering stort set overalt i det ydre Strandkær. En form for restaurering kan komme på tale på et tidspunkt, har Naturstyrelsen netop tilkendegivet. Se FØR/EFTER.
 
Kystterrasserne på landingspladsen
Se skitseprojektet HER. Offentlig høring er afsluttet 31.7., og myndighedsgodkendelse foreligger nu. I august udfører landskabsarkitekt detailprojektering, og derefter sendes projektet i budrunde hos entreprenører. 
Terrasserne forventes anlagt 4. kvartal 2020 eller 1. kvartal 2021, afhængig af valgt entreprenør.
 
Kystsikring ved Sandnæshagevej
Referatpunkt 130 på Teknisk Udvalgs møde 25.8.2020.
 
Masterplan Lildstrand
Se version 5.0 august 2020 HER. Nu med kort kort resumé (1 side).
  
Ny planstrategi i Thisted Kommune
Revision af kommuneplanen indebærer en fælles udviklingsplan for kystbyerne. Planstrategi har været i høring. Se høringssvar, bl.a. fra Hawboernes Forening, Støtteforeningen Hannæs-Østerild og Kystbyernes Netværk. 

Interesseret i Besøgscenter Østerild?
Se seneste nyt om besøgscentrets formidlingsstrategi 2021-2025 HER.
 

DIALOG? - KONTAKT OS!


Vil du være medlem af Hawboernes Forening?
Send os via KONTAKT
  • navn på de personer i husstanden, der er/ønsker at blive medlem af Hawboerne
  • adresse (både sommerhus og privatadr.)
  • e-mail
Medlemskab er personligt. Kontingent: 100 kr./år.
Læs mere om foreningen HER.


 "Lildstrand forever"
Læs Malene Fenger-Grøndahls artikel om Lildstrand i Jyllands-Postens rejsetillæg 16.5.2020. E-avisudgave. Avisudgave.
 
 
 

KALENDER OG LINKS

ARRANGEMENTSKALENDER 2020
Se fotos fra arrangementer i GALLERI
 
2021:
31.03.: Martin Kanstrup i Hawboernes Hus
  
12.07.-02.08.: Kunsthåndværkermarked
27.09.: Udstillingen Hawboerne kl. 12-17. Arr. Kreativitetshuset
03.10.: Generalforsamling i Hawboernes Forening
28.12.: Juletræsfest i Hawboernes Hus

NB:
"Dark Sky og nattens lyde ved Bulbjerg"
17.10. 2020, kl. 19-21
29.10. Hotel Hanstholm: borgermøde om udvidelse af Nationalpark Thy. Info følger.
 
*******************************************

Det sker i Lildstrand (Facebook-gruppe)
Thy360.dk (arrangementskalender)
Hawhuset (Facebook-gruppe)
 
***************************************************
Problemer med at åbne links?
Prøv med Google Chrome.
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159