AKTUELT - NYHEDER

Madpakkehuset tager form dag for dag
Følg byggeriet på landingspladsen eller på Facebook "Det sker i Lildstrand".
 
Kystterrasserne - se skitseprojektet!
Tegninger er klar, og myndighedsbehandling med offentlighedsfase igangsættes uge 22 eller 23. Se skitseprojektet HER. Kort INFO. Pressemeddelelse maj 2020. Presse 2019.
 
"Lildstrand forever"
Her kan du læse Malene Fenger-Grøndahls fine artikel om Lildstrand, som blev bragt i Jyllands-Postens rejsetillæg 16.5. E-avisudgave. Avisudgave.
 
Vilde blomsters dag 14.6.
I år i Glæde/ved Bjålum sø. Læs mere HER.
 
Pinseløb søndag den 31.5.
Her i Coronatiden afvikles løbet lidt anderledes end sædvanligt. Se indbydelsen HER.
 
Foreningen Kreativitetshuset 
Foreningen har skaffet midler til køb af det gamle købmandshus Strandvejen 99. Projektet er i naboorientering i forhold til gældende lokalplan indtil 2. juni.
Følg med i udviklingen på Foreningen Kreativitetshusets egen hjemmeside.
 
Dronerne væk fra Bulbjerg!
Se Naturstyrelsens opråb HER.
 
Se film "Byvandring i Lildstrand"
Filmen er seneste bidrag i rækken af film om Lildstrand, som Christen Axelsson har stået bag.
 
Trafiksikkerhed i Lildstrand
Hawboernes Forening har i 2019 henvendt sig til Thisted Kommune med ønske om hastighedsdæmpende vejbump ved byskiltet. TK overvejer.  
 
Hawboernes Hus
Facaden bliver malet i foråret 2020.

Spilhuset
En tilfældig en-dags-turist vovede sig en aprildag ind i spilhuset - se, hvad der kom ud af det!
 
Nationalpark Thy, naturpark, Dark Sky park eller...??? Din mening tæller!
I påsken 2020, fra 29.3.-15.4., undersøgte vi, om der stadig er opbakning til ønsket om optagelse i Nationalpark Thy. Hawboerne (og andre) kunne tilkendegive deres mening via "KONTAKT".  Resultatet var helt overvejende JA, både i skrift og i tale. Se de synspunkter, der kom på skrift, HER .
På udviklingsværkstederne i Hawboernes Hus har der hersket udbredt enighed om ønskerne for lokalområdet: En behersket branding af områdets stille turisme i respekt for stedets egenart, ro og uberørte natur. Ønske om tiltrækning af fastboende. Også enighed om, at manglende udvikling = afvikling.

Flere fastboende, tiltrækning af fondsmidler og øget omsætning af fast ejendom er det foreløbige resultat af igangsatte projekter, som har givet Lildstrand positiv presse og øget kommunal bevågenhed. I Masterplan Lildstrand er den overordnede målsætning indlemmelse i Nationalpark Thy. I lyset af udviklingen de seneste par år kan debatemner være:
Desværre forhindrer Coronavirus os lige nu i at afholde et udviklingsværksted, hvor vi sammen kan drøfte dette. Vi vil imidlertid meget gerne vide, hvad også DU mener. Ideer, kommentarer, trusler, muligheder...  
 
550.000 kr. til kystsikring af kommunale grunde i Lildstrand
Se Presseklip - 5.3.2020. Se fotos af kystsikring 1984-2019.
Referat af møde i Teknik & Miljø-udvalget 14.4.2020 (SE PKT. 77).
 
Dark Sky Thy?
Hvad i alverden er Dark Sky? Læs mere om beskyttelse af nattemørket mod lysforurening HER. Presse.
 
Presseklip om Lildstrand
Se dem HER
 
Lildstrands historie
Find film, fotos og artikler HER. Og besøg Museum Thys udstilling i det lille hvide signalhus ved signalmasten. 
 

DIALOG? - KONTAKT OS!


 Er du medlem af Hawboernes Forening eller vil du være medlem af foreningen, send os via KONTAKT
  • navn på de personer i husstanden, der er/ønsker at blive medlem af Hawboerne
  • adresse (både sommerhus og privatadr.)
  • e-mail
Medlemskab er personligt og omfatter således ikke hele husstanden.
Årligt kontingent: 100 kr.
 
Når medlemslisten er ajour, kan vi spare tid og porto og sende invitationer og særlige nyheder direkte til medlemmerne. Vi opfordrer til, at I følger med på "Aktuelt - Nyheder", som opdateres løbende.

Læs mere om foreningen HER.
 
Lildstrands opslagstavle
= det tidligere busskur ved Strandgården. Nymalet og istandsat.
Her kan du hente info-materiale og benytte en brochureholder, hvis dit materiale omhandler Lildstrand-området.
 
 
 
 

KALENDER OG LINKS

ARRANGEMENTSKALENDER 2020
Se fotos fra arrangementer i GALLERI
 
08.04.: En gur awten, tow kåmma nol, The Thy Tour 2020 / Martin Kanstrup (udsat pga. Corona).
31.05.: Pinseløb i Lildstrand, mødested v. Røgeriet, start kl. 11-11.30.  
Juni: Generalforsamling i Hawboernes Forening (dato?)
23.06.: Sankthansarr.: bål på stranden kl. 21
28.12.: Juletræsfest i Hawboernes Hus

NB:
Galleri Arte-fernisering 6. juni, kl. 14-16 (Anita Houvenaeghel: "Vandringer")
Vilde blomsters dag i Glæde, 14. juni kl. 10-12
Kongelig ballet ved Nors Sø 14. juni kl. 16 (aflyst!)
Hawhuset sæsonåbner 27. juni 2020, kl. 13
Kystbådetræf i Lildstrand 25.-26. juli 2020
Affaldsindsamling i DN-regi 19. september 2020
 
*******************************************

Det sker i Lildstrand (Facebook-gruppe)
Thy360.dk (arrangementskalender)
Hawhuset (Facebook-gruppe)
 
***************************************************
Problemer med at åbne links?
Prøv med Google Chrome.
Hawboernes Forening Lildstrand | CVR: 36265159